• 5.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg

Ogłoszenia

[2017-02-06] Informacja o dyżurach członków Rady Nadzorczej

Dyżury członków Rady Nadzorczej w roku 2017 odbywać się będą w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00. Spotkania z członkami  Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Kombatantów 4, pok. nr 8 /parter budynku- sala konferencyjna/.

  [2015-03-25] Parking

[2015-01-26] Ogłoszenie

Z dniem 01.01.2015 zlikwidowano kasę w siedzibie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kombatantów 4.

[2014-09-02] Nowy wzór pisma - Oferta zamiany mieszkania

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi informuje, że w zakładce Wzory pism do pobrania jest druk Oferta zamiany mieszkania dla osób zainteresowanych zamianą, który można składać osobiście w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 27

[2014-01-31] E-BOK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.02.2014 r. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia dla lokatorów moduły: E-bok i Korespondencja Seryjna oraz hasło na telefon.

Moduł E-bok umożliwia podgląd:

 • parametrów naliczeń,
 • salda konta opłat,
 • wskazań wodomierzy i rozliczeń zużycia wody.

Moduł Korespondencja seryjna umożliwia wysyłanie w formie elektronicznej:

 • zmian opłat za lokal mieszkalny,
 • rozliczeń mediów,
 • informacji o saldzie opłat,
 • zawiadomień o zebraniach, spotkaniach,
 • odpowiedzi na pisma kierowane do Spółdzielni.

Hasło na telefon umożliwia uzyskanie informacji przez telefon dotyczących w szczególności:

 • tytułu prawnego do mieszkania,
 • wysokości i składników opłat za mieszkanie,
 • zaległości i nadpłat w opłatach za mieszkanie i odsetkach,
 • spraw sądowych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • rozliczeń mediów,
 • kredytów.

W celu uzyskania dostępu do modułów oraz hasła na telefon należy zgłosić się osobiście do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Kombatantów 4, Dział Opłat i Windykacji, pokój 22.

Dokumenty do pobrania:

Zasady dostępu do modułu e-bok, modułu korespondencja seryjna oraz hasła na telefon

Wniosek o dostęp

Oświadczenie współwłaścicieli

Rezygnacja z dostępu

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami dostępu do modułu E-bok, modułu Korespondencja seryjna oraz hasła na telefon”.

Korzystanie z modułów jest bezpłatne.

[2014-01-31] Reklama oraz ogłoszenia w Biuletynie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do umieszczania reklam i ogłoszeń w Biuletynie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który będzie wydawany co najmniej 4 razy w roku w nakładzie 5800 egzemplarzy.

Ceny zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia podajemy Państwu poniżej:

 • za całą stronę - cena 900zł netto + VAT
 • za pół strony - cena 500zł netto + VAT
 • za 1/4 strony - cena 300zł netto + VAT
 • za 1/8 strony - cena 160zł netto + VAT
 • za 1/16 strony - cena 100zł netto + VAT

Ogłoszenia drobne dla członków Spółdzielni płatne 1,00z/słowo, a dla pozostałych osób 1,50zł/słowo + VAT.

Reklamę i ogłoszenia drobne składać można w Spółdzielczym Domu Kultury "ODEON" w Czeladzi.

 
 

[2013-10-31] Klub seniora "AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA"
przy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi

 

Informujemy, że z dniem 01.10. 2013r  Klub Seniora “Aktywna Jesień Życia “ prowadzi swoją działalność w siedzibie w Czeladzi przy ul. Dehnelów 35 /wejście Administracja nr 3 , osiedle Musiała /. Klub czynny we wtorki i czwartki w godzinach  16.00 – 18.00 .

Zarząd Klubu

 

[2013-02-06] Reklamy

Firmy lub osoby zainteresowane umieszczeniem reklam wolnostojących lub  na budynkach należących do Czeladzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej informujemy, że w sprawie warunków udostępnienia miejsc pod reklamę należy dzwonić  pod nr telefonu 32 265 10 22 w. 33.