Informacja o dyżurach członków Rady Nadzorczej

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywać się będą w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00. Spotkania z członkami  Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Kombatantów 4, pok. nr 8 /parter budynku- sala konferencyjna/.