Protokoły i uchwały

 1. Najważniejsze uchwały Rady Nadzorczej – 2016 r.

 2. Uchwały Rady Nadzorczej – 2015 r. za wyjątkiem uchwał o wykreśleniu lub wykluczeniu z rejestru członków w CzSM.
 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej czerwiec 2014 r.
 4. Sprawozdanie na Walne Zgromadzenie – czerwiec 2014 r.
 5. Uchwała nr. 1/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 6. Uchwała nr. 2/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 7. Uchwała nr. 3/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 8. Uchwała nr. 4/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 9. Uchwała nr. 5/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 10. Uchwała nr. 6/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 11. Uchwała nr. 7/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 12. Uchwała nr. 8/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 13. Uchwała nr. 9/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 14. Uchwała nr. 10/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 15. Uchwała nr. 12/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 16. Uchwała nr. 13/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 17. Uchwała nr. 14/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 18. Uchwała nr. 15/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 19. Uchwała nr. 16/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 20. Uchwała nr. 17/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 21. Uchwała nr. 18/VI/2014 Walnego zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2014r.
 22. Uchwała nr 74/XII/2013 r. Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi z dnia 16.12.2013r
 23. Protokół z Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 21.06.2013r
 24. Protokół z Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 31.01.2012r
 25. Protokół z Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 7.06.2011r
 26. Protokół z Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 25.05.2010r
 27. Protokół z Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 9.09.2009r