Przewodnik interesanta

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywać się będą w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00. Spotkania z członkami  Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Szpitalnej 9, pok. nr 15 (Administracja nr. 1).

Zarząd przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek            od 14:00 – 16:00
Czwartek               od   9:00 – 10:00
Ustalenia spotkań w sekretariacie, codziennie w godzinach pracy CzSM

Sekcja Rozliczeń i Analiz Mediów czynna w godzinach:

Poniedziałek               od   9:00 – 16:00

Czwartek                    od 12:00 – 15:00

Dział Opłat i Windykacji czynny w godzinach:

Poniedziałek               od   9:00 – 16:00

Czwartek                    od 12:00 – 15:00

Dział Opłat i Windykacji (od 1.08.2023r. znajduje się przy ul. Szpitalnej 9A- parter)

 W tym dziale, użytkownik lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu:

 • uzgodni saldo opłat za lokal mieszkalny, użytkowy i garaż,
 • rozłoży na raty niedopłatę z rozliczenia mediów,
 • wypełni wniosek na dodatek mieszkaniowy, do którego otrzyma wydruk opłaty za lokal mieszkalny,
 • uzyska zaświadczenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do przywrócenia dodatku mieszkaniowego (po spłacie zadłużenia, które było powodem wstrzymania dodatku),
 • otrzyma zaświadczenie o braku zaległości do Banku,
 • złoży wniosek na hasło na telefon,
 • wypełni druk dotyczący adresu korespondencyjnego lokalu mieszkalnego,
 • złoży wniosek o ubezpieczenie mieszkania przy opłacie za lokal mieszkalny w T.U. UNIQA lub zrezygnuje z ubezpieczenia,
 • opuszczający mieszkanie dokona końcowego rozliczenia finansowego dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego.
 • uzyska informację o zadłużeniu i sprawach sądowych,
 • otrzyma zaświadczenie o stanie zaległości
 • przystąpi do grupowego Ubezpieczenia na Życie w PZU przy opłacie za lokal mieszkalny.

Sekcja Rozliczeń i Analiz Mediów(od 1.08.2023r. znajduje się przy ul. Szpitalnej 9A- parter)

W tej sekcji użytkownik lokalu mieszkalnego:

 • złoży wniosek o dostęp do modułów e-bok, korespondencja seryjna oraz hasła na telefon,
 • uzyska informację o rozliczeniu – wody, centralnego ogrzewania, gazu,
 • opuszczający mieszkanie dokona wstępnego rozliczenia z tytułu mediów dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Sekcja Członkowsko-Lokalowa(od 1.08.2023r. znajduje się przy ul. Szpitalnej 9, pokój nr 14- piętro) czynna w godzinach:

Poniedziałek od  godz.9.00 do 16.00
Od środy do piątku od godz. 8.00 do 14.00
We wtorki interesantów nie przyjmujemy.

W tej sekcji użytkownik lokalu może:

 • złożyć deklarację członkowską w przypadku chęci przystąpienia w poczet członków Sp-ni,          
 • złożyć rezygnację z członkostwa,
 • uzyskać informację o likwidacji książeczki mieszkaniowej ( dotyczy członków oczekujących),
 • uzyskać zaświadczenie o tytule prawnym do lokalu mieszkalnego lub garażu, do notariusza,  do sądu lub innych instytucji,
 • uzyskać zaświadczenie niezbędne do założenia księgi wieczystej,
 • załatwić sprawy związane ze zbyciem lub nabyciem  prawa do mieszkania i garażu na podstawie aktu notarialnego, m.in. otrzyma kartę obliczeniową z którą następnie uda się do innych komórek Spółdzielni w celu dokonania rozliczeń wynikających ze zbycia mieszkania,
 • podpisać umowę użytkowania lokalu mieszkalnego, lub umowę ustanawiającą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • w przypadku śmierci współmałżonka dokonać zmian – na podstawie postanowienia sądu- dotyczących prawa do mieszkania,
 • dokonać zmiany w aktach członkowskich w przypadku rozwodu, podziału majątku, umowy darowizny itp.,
 • uzyskać informację w sprawie organizowanych przetargów na mieszkania,
 • w przypadku nabycia mieszkania w drodze przetargu, załatwić sprawy związane z uzyskaniem prawa do lokalu mieszkalnego,
 • załatwić sprawy związane z zamianą mieszkań wewnątrz Spółdzielni jak i w innych zasobach,
 • w przypadku osób wykluczonych z członkostwa lokator może uzyskać informację o możliwości zamiany mieszkania w innych zasobach,
 • osoba wykluczona z członkostwa może podpisać umowę najmu lokalu mieszkalnego w przypadku starania  się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • każdy lokator może otrzymać odpisy dokumentów dotyczących jego prawa do lokalu mieszkalnego lub garażu ( przydział, umowę itp.),
 • załatwić formalności w przypadku oddawania mieszkania do dyspozycji Spółdzielni w związku z wykluczeniem, wykreśleniem,  itp.
 • złożyć odwołanie od Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków,
 • uzyskać informację na temat lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, oraz dzierżawy terenów na działalność gospodarczą,
 • załatwić formalności związane z wynajmem lokalu użytkowego,  garażu i pomieszczenia gospodarczego m.in. dostarczyć niezbędne dokumenty,  podpisać umowę najmu, protokół odbioru itp.
 • uzgodnić sprawy związane z adaptacją, przebudową lokalu użytkowego lub pom. gospodarczego,
 • wynająć miejsce parkingowe,
 • załatwić formalności związane z wynajęciem powierzchni reklamowej pod szyld lub reklamę – również bilbord,
 • otrzymać fakturę za lokal użytkowy, parking, reklamę itp.,
 • otrzymać informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu,