2024-04-27
43 wnioski w programie ELENA złożone!

Zespół pracowników Spółdzielni złożył 43 wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej poprzez instrument ELENA w ramach Programu Horizon 2020, z czego 26 wniosków zostało już pozytywnie rozpatrzonych. Rozpoczęty w lutym nabór obejmuje dofinansowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzenia termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim i małopolskim. Spółdzielnia otrzyma dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego oraz audytu remontowego lub energetycznego.

Koszt opracowania dokumentacji jest zryczałtowany w zależności od wielkości budynku.  Zryczałtowany koszt opracowania dokumentacji wynosi: 4,6 tys. zł (budynek do 2 tys. m2) lub 5,8 tys. zł (budynek od 2 do 5 tys. m2) lub 6,5 tys. zł (budynek pow. 5 tys. m2).

Warto zaznaczyć, że rynkowe ceny opracowania kompleksowej dokumentacji są znacznie wyższe, zwykle sięgają kilkunastu tysięcy złotych za budynek. Odbyło się już pierwsze spotkanie robocze z zespołem projektowym, a wkrótce będą składane wnioski dla kolejnych budynków zgodnie z Planem Remontów na 2024 rok. O kolejnych etapach składania i realizacji wniosków będziemy na bieżąco informować.

Skorzystanie z wsparcia w ramach tego projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyniesie oszczędności na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Dodatkowo, realizacja dokumentacji projektowej umożliwi przeprowadzenie robót budowlanych o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
Szczegóły projektu: https://mzbm.sosnowiec.pl/projekt-elena/

Lista 43 budynków dla których zostały złożone wnioski:

ul. Szpitalna 25A-25B
ul. Szpitalna 27A-27B
ul. Szpitalna 29A-29B
ul. Szpitalna 31A-31B
ul. Szpitalna 33A-33B
ul. Szpitalna 35A-35B
ul. Spółdzielcza 11-13
ul. Spółdzielcza 20
ul. Szpitalna 32A-32C
ul. Szpitalna 36A-36C
ul. Grodziecka 62-64
ul. Tuwima 13-15-17
ul. Niepodległości 10AB-12AB
ul. Niepodległości 14A-14D
ul. Niepodległości 16AB-18AB
ul. Dehnelów 4
ul. Dehnelów 8
ul. Górnicza 3
ul. Górnicza 5
ul. Górnicza 13
ul. Górnicza 15
ul. Górnicza 17
ul. M. Konopnickiej 4-4A
ul. Spacerowa 17
ul. 27 Stycznia 14-16-18
ul. 27 Stycznia 20-22-24
ul. 27 Stycznia 26-28-30
ul. 27 Stycznia 32-34-36
ul. Spacerowa 9-11,
ul. Spacerowa 13-15
ul. Spacerowa 5-7
ul. Nowopogońska 231-231A
ul. C.K. Norwida 8-8A
ul. C.K. Norwida 10
ul. C.K. Norwida 12A-12D
ul. C.K. Norwida 14A-14C
ul. C.K. Norwida 16A-16C
ul. C.K. Norwida 17A-17C
ul. C.K. Norwida 19
ul. C.K. Norwida 21A-21C
ul. C.K. Norwida 2-2E
ul. C.K. Norwida 4A-4B
ul. C.K. Norwida 6A-6E

Przeczytaj także

Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty

Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty

Zapytanie ofertowe – Białe certyfikaty dotyczy opracowania audytów efektywności energetycznej, przygotowania wniosków do URE oraz sprzedaży świadectw na Giełdzie Energii.