Poradnik Mieszkańca

Poradnik mieszkańca jest idealnym rozwiązaniem, zbierającym w jednym miejscu niezbędne informacje ułatwiające załatwienie codziennych sprawy. Dzięki niemu możecie Państwo szybko znaleźć potrzebne numery telefonów, adresy e-mail czy godziny działania poszczególnych sekcji i administracji.

Sprawdź, gdzie załatwisz swoją sprawę

Sekcja rozliczeń i analizy mediów (ul. Szpitalna 9, I piętro, pokój nr 11)

Poniedziałek:  9:00 – 16:00
Od środy do czwartku od godz. 8.00 do 14.30
Piątek od godz. 7.30 do 13.30
tel. 609 189 331
e-mail: media@czsm.czeladz.pl

W tej sekcji użytkownik lokalu mieszkalnego:

 • złoży wniosek o dostęp do modułów e-bok, korespondencja seryjna oraz hasła na telefon,
 • uzyska informację o rozliczeniu – wody, centralnego ogrzewania, gazu,
 • opuszczający mieszkanie dokona wstępnego rozliczenia z tytułu mediów dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Dział Członkowsko-Lokalowy (ul. Szpitalna 9, I piętro, pokój nr 14)

Poniedziałek od  godz.9.00 do 16.00
Od środy do czwartku od godz. 8.00 do 14.30
Piątek od godz. 7.30 do 13.30
tel. 609 020 620

Mieszkania – mieszkania@czsm.czeladz.pl
Lokale użytkowe – lokale@czsm.czeladz.pl

W tej sekcji użytkownik lokalu może:

 • załatwić sprawy związane ze zbyciem lub nabyciem prawa do mieszkania lub garażu w następstwie sprzedaży/kupna, darowizny lub dziedziczenia, złożyć deklarację członkowską w przypadku chęci przystąpienia w poczet członków Spółdzielni lub rezygnację z członkostwa,
 • uzyskać zaświadczenie o tytule prawnym do lokalu mieszkalnego lub garażu,
 • podpisać umowę najmu lokalu mieszkalnego lub umowę ustanawiającą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
 • uzyskać informację w sprawie organizowanych przetargów na mieszkania,
 • w przypadku nabycia mieszkania w drodze przetargu załatwić sprawy związane z uzyskaniem prawa do lokalu mieszkalnego,
 • uzyskać informację na temat warunków wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 • załatwić formalności związane z wynajmem lokalu użytkowego oraz dzierżawy terenu
 • załatwić formalności związane z wynajęciem powierzchni reklamowej pod szyld lub reklamę,
Dział opłat i windykacji (ul. Szpitalna 9, I piętro, pokój nr 15)

Poniedziałek:  9:00 – 16:00
Od środy do czwartku od godz. 8.00 do 14.30
Piątek od godz. 7.30 do 13.30
tel. 609 189 835
e-mail: czynsze@czsm.czeladz.pl

W tym dziale, użytkownik lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu:

  • uzgodni saldo opłat za lokal mieszkalny, użytkowy i garaż
  • rozłoży na raty niedopłatę z rozliczenia mediów
  • wypełni wniosek na dodatek mieszkaniowy, do którego otrzyma wydruk opłaty za lokal mieszkalny
  • uzyska zaświadczenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do przywrócenia dodatku mieszkaniowego (po spłacie zadłużenia, które było powodem wstrzymania dodatku)
  • otrzyma zaświadczenie o braku zaległości do Banku
  • złoży wniosek na hasło na telefon
  • wypełni druk dotyczący adresu korespondencyjnego lokalu mieszkalnego
  • wypełni druk dotyczący uwierzytelnienia adres e-mail
  • złoży wniosek o ubezpieczenie mieszkania przy opłacie za lokal mieszkalny w T.U. UNIQA lub zrezygnuje z ubezpieczenia
  • opuszczający mieszkanie lub garaż dokona końcowego rozliczenia finansowego dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub garażu
  • nabywający lokal mieszkalny lub garaż uzyska informacje dotyczące m.in. rozliczeń mediów, terminu płatności oraz ustali indywidualne składniki opłat
  • uzyska informację o zadłużeniu i sprawach sądowych
  • otrzyma zaświadczenie o stanie zaległości
  • przystąpi do grupowego Ubezpieczenia na Życie w PZU przy opłacie za lokal mieszkalny

  Administracje 

  Administracje prowadzą całokształt spraw związanych zarządzaniem i administrowaniem osiedlami mieszkaniowymi, w tym z utrzymaniem technicznym i estetycznym nieruchomości i terenów osiedlowych.

  Poniedziałek: 9.00 – 16.00
  Środa: 8.00 – 14.30
  Czwartek: 8.00 – 14.30
  Piątek: 7.30 – 13.30

  W Administracjach możecie Państwo:

  Zgłosić awarie budynków i instalacji stanowiących część wspólną nieruchomości

  Omówić kwestie związane z przeglądami technicznymi budynków, pawilonów handlowych, garaży oraz lokali mieszkalnych i użytkowych oraz instalacji ww. obiektach

  Zgłosić propozycje i uwagi w zakresie utrzymania czystości, odśnieżania i pielęgnacji zieleni

  Zgłosić propozycje i uwagi w zakresie planowanych i prowadzonych prac remontowych

  7

  Administracja nr 1

  Osiedle Ogrodowa
  tel. 609-189-834
  e-mail: adm1@czsm.czeladz.pl

  7

  Administracja nr 2

  Osiedle Piłsudskiego
  tel. 609-189-841
  e-mail: adm2@czsm.czeladz.pl

  7

  Administracja nr 3

  Osiedle  Saturn
  tel. 609-189-839

  e-mail: adm3@czsm.czeladz.pl

  7

  Administracja nr 4

  Osiedle  Dziekana
  tel. 609-189-836

  e-mail: adm4@czsm.czeladz.pl

  Rada Nadzorcza

  Członkowie Rady Nadzorczej zapraszają na najbliższe dyżury w dniach: 5 lutego 2024r., 4 marca 2024r., 8 kwietnia 2024r., 6 maja 2024r. i 3 czerwca 2024r.

  Wszelkie wnioski  kierowane do Rady Nadzorczej można również zgłaszać na adres mailowy: kancelaria@czsm.czeladz.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółdzielni.

  Pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00

  Siedziba Spółdzielni przy ul. Szpitalnej 9, pok. nr 15 (I piętro)

  Przyjęcia wg kolejności oczekujących

  Zarząd Spółdzielni

  Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywać się będą w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00. Spotkania z członkami  Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Szpitalnej 9, pok. nr 15.

  Zarząd otwarty jest na bezpośredni kontakt z członkami i użytkownikami lokali oraz partnerami Spółdzielni. Termin można ustalić codziennie w sekretariacie. Prośba o spotkanie powinna zawierać przedmiot spotkania oraz swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon).

  Poniedziałek: 14:00 – 16:00

  Czwartek: 9:00 – 10:00

  Ustalenia spotkań w sekretariacie - codziennie