Cenniki opłat

Mając na uwadze pełną transparentność informujemy o zasadach kształtowania się tzw. kosztów i opłat niezależnych od naszej Spółdzielni.

 Tauron Ciepło sp. z o.o.

Taryfa na dostawę energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewu wody na wniosek Tauron Ciepło sp. z o.o. zatwierdzane jest przez organ państwowych – Urząd Regulacji Energetyki.

> Tauron Ciepło 01.05.2024

> Tauron Ciepło 13.04.2024

> Tauron Ciepło 01.02.2024

> Tauron Ciepło 01.01.2024

> Tauron Ciepło 01.12.2023

   Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. 

  Taryfa na dostawę zimnej wody i odprowadzanie kanalizacji na wniosek Czeladzkich Wodociągów sp. z o.o. jest zatwierdzana przez organ państwowy – Wody Polskie.

  > Taryfa obowiązująca od dnia 19 marca 2024 r.

  > Taryfa obowiązująca od dnia 26 grudnia 2020 r.

   Urząd Miasta w Czeladzi

  Władze Miasta Czeladzi są odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami na terenie terenie miasta. Rada Miasta w Czeladzi ustala wysokość opłat rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta.

  > Uchwała Nr LXIV/820/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zobacz]

  > Uchwała Nr LXVII/863/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź [zobacz]

  > Uchwała Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź [zobacz]

  > Uchwała Nr LXIII/803/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź [zobacz]

  > Uchwała nr LXXV/964/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada
  2023 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od
  nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2024
   [zobacz]

   Umowy na dostawę energii 

  Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również zawarte umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb części wspólnych nieruchomości (np. oświetlenie klatek schodowych, dźwigi) z Tauron Sprzedaż sp. z o.o. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Grupa Orlen) na dostawę gazu dla części nieruchomości z Administracji nr 4.