Cenniki opłat

Mając na uwadze pełną transparentność informujemy o zasadach kształtowania się tzw. kosztów i opłat niezależnych od naszej Spółdzielni.

 Tauron Ciepło sp. z o.o.

Taryfa na dostawę energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewu wody na wniosek Tauron Ciepło sp. z o.o. zatwierdzane jest przez organ państwowych – Urząd Regulacji Energetyki.
Poniżej znajdziecie Państwo aktualne oraz archiwalne stawki.

> Tauron Ciepło 01.02.2024

> Tauron Ciepło 01.01.2024

> Tauron Ciepło 01.12.2023

  Archiwalne taryfy za ciepło

  > Tauron ciepło 19.09.2023r.
  > Tauron ciepło 24.08.2023r.
  > Tauron ciepło 19.05.2023r.
  > Tauron ciepło 21.04.2023r.
  > Tauron ciepło 01.03.2023r.
  > Tauron ciepło 17.02.2023r.
  > Tauron ciepło 02.01.2023r.
  > Tauron ciepło 01.12.2022r.
  > Tauron ciepło 01.11.2022r.
  > Tauron ciepło 18.10.2022r.
  > Tauron ciepło 01.10.2022r.
  > Tauron ciepło 16.09.2022r.
  > Tauron ciepło 01.09.2022r.
  > Tauron ciepło 01.08.2022r.
  > Tauron ciepło 01.07.2022r.
  > Tauron ciepło 16.05.2022r.
  > Tauron ciepło 06.04.2022r.
  > Tauron ciepło 24.03.2022r.
  > Tauron ciepło 02.03.2022r.
  > Tauron ciepło 09.02.2022r.
  > Tauron ciepło 01.02.2022r.
  > Taryfa opłat za wodę i ścieki na lata 2020-2022r.
  > Opłata za odpady komunalne 01.02.2022r.
  > Tauron ciepło 01.01.2022r.
  > Tauron ciepło 14.12.2021r.
  > Tauron ciepło 29.10.2021r.
  > Tauron ciepło 18.08.2021r.

    Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o. 

   Taryfa na dostawę zimnej wody i odprowadzanie kanalizacji na wniosek Czeladzkich Wodociągów sp. z o.o. jest zatwierdzana przez organ państwowy – Wody Polskie.

   > Taryfa obowiązująca od dnia 19 marca 2024 r.

   > Taryfa obowiązująca od dnia 26 grudnia 2020 r.

    Urząd Miasta w Czeladzi

   Władze Miasta Czeladzi są odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami na terenie
   terenie miasta. Rada Miasta w Czeladzi ustala wysokość opłat rocznych stawek podatku od
   nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta.

   > Uchwała Nr LXIV/820/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zobacz]

   > Uchwała Nr LXVII/863/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Czeladź [zobacz]

   > Uchwała Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź [zobacz]

   > Uchwała Nr LXIII/803/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/466/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź [zobacz]

   > Uchwała nr LXXV/964/2023 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada
   2023 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od
   nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2024
    [zobacz]

    Umowy na dostawę energii 

   Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również zawarte umowy na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb części wspólnych nieruchomości (np. oświetlenie klatek schodowych, dźwigi) z Tauron Sprzedaż sp. z o.o. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Grupa Orlen) na dostawę gazu dla części nieruchomości z Administracji nr 4.