Plan remontów 2024 | ADM 4

W dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podjęła uchwałę nr 6/II/2024 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2024 oraz zatwierdzenia opłat jednostkowych eksploatacji dla lokali mieszkalnych, eksploatacji dźwigów, eksploatacji i opłat lokalnych dla garaży i funduszu remontowego dla zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

Plan remontów 2024 dla Administracji nr 4

Nieruchomość nr 47 | os. Dziekana 3A-3G,4A-4G
 1. Termomodernizacja – uzupełnienie dokumentacji projektowej,
 2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
 3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
 4. Roboty awaryjne.
  Nieruchomość nr 48 | os. Dziekana 5A-5G,6A-6I
  1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
  2. Montaż podzielników elektrycznych – II etap
  3. Roboty awaryjne.
   Nieruchomość nr 49 | os. Dziekana 2A-2K
   1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
   2. Roboty awaryjne.
    Nieruchomość nr 50 | os. Dziekana 1A-1 I
    1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
    2. Roboty awaryjne.
     Nieruchomość nr 51 | os. Dziekana 9A-9G, 10A-10G:
     1. Termomodernizacja – uzupełnienie dokumentacji projektowej,
     2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
     3. Termomodernizacja – wykonanie robót ze środków własnych,
     4. Roboty awaryjne.
      Nieruchomość nr 52 | ul. M. Konopnickiej 4-4A
      1. Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
      2. Roboty awaryjne.
       Nieruchomość nr 53 | os. Dziekana 8A-8F
       1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
       2. Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
       3. Roboty awaryjne.
        Nieruchomość nr 54 | os. Dziekana 11A-11F, 12A-12E
        1. Termomodernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej,
        2. Montaż podzielników elektronicznych – II etap
        3. Roboty awaryjne.
         Nieruchomość nr 55 | os. Dziekana 7A-7G
         1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
         2. Roboty awaryjne.
         Nieruchomość nr 56 | ul. 27 Stycznia 14-16-18
         1. Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
         2. Roboty awaryjne.
         Nieruchomość nr 57 | ul. 27 Stycznia 20-22-24, 26-28-30.
         1.  Termomodernizacja II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej,
         2. Montaż podzielników elektronicznych – II etap
         3. Roboty awaryjne.
          Nieruchomość nr 58 | ul. 27 Stycznia 32-34-36
          1.  Termomodernizacja II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej,
          2. Roboty awaryjne.
           Nieruchomość nr 59 | ul.Spacerowa 9-11,13-15
           1.  Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
           2. Roboty awaryjne.
            Nieruchomość nr 60 | ul. Spacerowa 5-7
            1.  Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
            2. Roboty awaryjne.
             Nieruchomość nr 61 | Wincentego Pola 2A-2B, 4A-4C, 6A-6E, 8A-8E, 10A-10C, 12A-12B
             1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
             2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
             3. Termomodernizacja – wykonanie robót ze środków własnych,
             4. Montaż podzielników elektronicznych – II etap
             5. Roboty awaryjne.
              Nieruchomość nr 62 | ul. Orzeszkowej 14A-14B, 16A-16C, 18A-18C, 20A-20B
              1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
              2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
              3. Termomodernizacja – wykonanie robót ze środków własnych,
              4. Montaż podzielników elektronicznych – II etap
              5. Roboty awaryjne.
              Nieruchomość nr 63 | ul. Nowopogońska 231-231A
              1. Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
              2. Roboty awaryjne.
              Nieruchomość nr 65 | ul Norwida 8-8A, 10, 12A-12D, 14A-14C, 16A-16C, 17A-17C, 19, 21A-21C:
              1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
              2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
              3. Termomodernizacja – wykonanie robót ze środków własnych,
              4. Montaż podzielników elektronicznych – II etap
              5. Roboty awaryjne.
              Nieruchomość nr 66 | ul. Norwida 2-2E, 4A-4B, 6A-6E:
              1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
              2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
              3. Termomodernizacja – wykonanie robót ze środków własnych,
              4. Montaż podzielników elektronicznych – II etap
              5. Roboty awaryjne.

              W związku z brakiem możliwości prawnych podania ewidencji rozliczeń przychodów oraz kosztów funduszu remontowego na ogólnodostępnej stronie www, dla każdego budynku, zachęcamy do zalogowania się do eBOK lub złożenie wniosku o dostęp do informacji w celu poznania szczegółowych rozliczeń.

              Prawo dostępu do dokumentów przysługuje każdemu członkowi Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2015.

               Czym są działania zawarte w planie remontów?  

              7

              Termomodernizacja

              przygotowanie dokumentacji

              Opracowanie projektów i audytów niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

              7

              Termomodernizacja

              spłata rat kapitałowych i odsetek

              zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki z WFOŚiGW lub kredytu bankowego w związku ze zrealizowaniem remontu w przeszłości.

              7

              Termomodernizacja

              opracowanie i rozliczenie wniosku

              Poniesienie kosztów opracowania i rozliczenia wniosku do programów wsparcia ze środków zewnętrznych np. Programu Feniks.

              7

              Remont dźwigów

              wykonanie robót / dokumentacja

              Koszty remontów wind w wieżowcach

              7

              Termomodernizacja

              wykonanie robót termomodernizacyjnych

              tj. zewidencjonowanych na funduszu remontowym danej nieruchomości.

              7

              Roboty awaryjne

              wykonanie robót / dokumentacja

              koszty wykonywanie niezbędnych i koniecznych remontów w trybie pilnym

               Jak działa fundusz remontowy?

              Spółdzielnia mieszkaniowa tworzy jeden fundusz remontowy przeznaczony na remonty wszystkich budynków, które do niej należą. Warto podkreślić, że środki z funduszu remontowego mogą być wykorzystywane tylko na remonty. Nie można ich przeznaczać na inne cele, np. na bieżące utrzymanie budynku czy na pokrycie kosztów administracji.

              Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnie obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji i rozliczeń przychodów i kosztów oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości. Dzięki temu możliwy jest dokładny i sprawiedliwy rozdział środków na remonty poszczególnych nieruchomości, w zależności od wysokości wpływów środków na remonty w danej nieruchomości.