Plan remontów 2024 | ADM 2

W dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podjęła uchwałę nr 6/II/2024 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2024 oraz zatwierdzenia opłat jednostkowych eksploatacji dla lokali mieszkalnych, eksploatacji dźwigów, eksploatacji i opłat lokalnych dla garaży i funduszu remontowego dla zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

Plan remontów 2024 dla Administracji nr 2

Nieruchomość nr 15 | ul. Składkowskiego 2A-2B, 4A-4C, 6A-6C
 1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
 2. Likwidacja barier architektonicznych – dokumentacja,
 3. Likwidacja barier architektonicznych – roboty (środki
  własne),
 4. Roboty awaryjne.
  Nieruchomość nr 16 | ul. Składkowskiego 1A-1B, 3A-3C, 8A-8B, 10A-10C
  1. Termomodernizacja (II Etap) – opracowanie dokumentacji projektowej,
  2. Termomodernizacja (II Etap) – wykonanie robót ze środków własnych,
  3. Wykonanie zalecenia ekspertyzy budowlanej „glony”.
  4. Roboty awaryjne.
   Nieruchomość nr 17 | ul. Składkowskiego 5A-5C, 7A-7B, 9A-9B, 11A-11C, 12A-12B, 14A-14D
   1. Montaż podzielników elektronicznych (II etap).
   2. Roboty awaryjne.
    Nieruchomość nr 19 | ul. Składkowskiego 16A-16D, 18A-18C
    1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
    2. Likwidacja barier architektonicznych – dokumentacja,
    3. Likwidacja barier architektonicznych – roboty (środki
     własne),
    4. Roboty awaryjne.
     Nieruchomość nr 20 | ul. Składkowskiego 13A-13C, 15A-15C, 17A-17C, 20A-20B, 22A-22D, 24A-24D, 26A-26D
     1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
     2. Roboty awaryjne.
      Nieruchomość nr 21 | ul. Niepodległości 2A-2C, 3A-3B, 4A-4C, 5A-5B, 7A-7C
      1. Termomodernizacja (II etap) – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
      2. Roboty awaryjne.
       Nieruchomość nr 22 | ul. Niepodległości 10A-10B, 12A-12B
       1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
       2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
       3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
       4. Roboty awaryjne.
        Nieruchomość nr 23 | ul. Niepodległości 14A—14D, 16A-16B, 18A-18B
        1. Termomodernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej,
        2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
        3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
        4. Roboty awaryjne.
         Nieruchomość nr 24 | ul. Niepodległości 20A-20C, 22A-22D
           1. Termomodernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej,
           2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
           3. Termomodernizacja – uzupełnienie dokumentacji,
           4. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
           5. Roboty awaryjne.
         Nieruchomość nr 25 | ul. Niepodległości 11A-11D, 24A-24B
           1. Termomodernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej,
           2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
           3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
           4. Roboty awaryjne.

         W związku z brakiem możliwości prawnych podania ewidencji rozliczeń przychodów oraz kosztów funduszu remontowego na ogólnodostępnej stronie www, dla każdego budynku, zachęcamy do zalogowania się do eBOK lub złożenie wniosku o dostęp do informacji w celu poznania szczegółowych rozliczeń.

         Prawo dostępu do dokumentów przysługuje każdemu członkowi Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2015.

          Czym są działania zawarte w planie remontów?  

         7

         Termomodernizacja

         przygotowanie dokumentacji

         Opracowanie projektów i audytów niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

         7

         Termomodernizacja

         spłata rat kapitałowych i odsetek

         zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki z WFOŚiGW lub kredytu bankowego w związku ze zrealizowaniem remontu w przeszłości.

         7

         Termomodernizacja

         opracowanie i rozliczenie wniosku

         Poniesienie kosztów opracowania i rozliczenia wniosku do programów wsparcia ze środków zewnętrznych np. Programu Feniks.

         7

         Remont dźwigów

         wykonanie robót / dokumentacja

         Koszty remontów wind w wieżowcach

         7

         Termomodernizacja

         wykonanie robót termomodernizacyjnych

         tj. zewidencjonowanych na funduszu remontowym danej nieruchomości.

         7

         Roboty awaryjne

         wykonanie robót / dokumentacja

         koszty wykonywanie niezbędnych i koniecznych remontów w trybie pilnym

          Jak działa fundusz remontowy?

         Spółdzielnia mieszkaniowa tworzy jeden fundusz remontowy przeznaczony na remonty wszystkich budynków, które do niej należą. Warto podkreślić, że środki z funduszu remontowego mogą być wykorzystywane tylko na remonty. Nie można ich przeznaczać na inne cele, np. na bieżące utrzymanie budynku czy na pokrycie kosztów administracji.

         Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnie obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji i rozliczeń przychodów i kosztów oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości. Dzięki temu możliwy jest dokładny i sprawiedliwy rozdział środków na remonty poszczególnych nieruchomości, w zależności od wysokości wpływów środków na remonty w danej nieruchomości.