Wzory Pism

Na podstronie znajdziecie Państwo dokumenty, które mogą być pomocne w różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem spółdzielni, takie jak wnioski, zgłoszenia czy inne formalności. Korzystając z tych wzorów, łatwiej będzie państwu załatwić wszelkie sprawy.

> Deklaracja członkowska [zobacz]

> Zgłoszenie adresu do korespondencji [zobacz]

> Zgłoszenie adresu do korespondencji lokalu w zasobach CZSM [zobacz]

> Rezygnacja z korespondencji [zobacz]

> Zaświadczenia o własności lokalu mieszkalnego [zobacz]

> Wzory druków dla członków ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej [zobacz]

> Zgłoszenie do wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu spółdzielczym [zobacz]

> Uniqa – Wniosek [zobacz]

> Ogólne warunki ubezpieczenia [zobacz]

> Assistance bezpieczne mieszkanie [zobacz]

> Zaświadczenie o zaległościach w opłatach  [zobacz]

> Zaświadczenie o zaległościach w opłatach za garaż  [zobacz]

> Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach [zobacz]

> Wniosek o uwierzytelnienie adresu email do korespondencji  [zobacz]