Statut Czeladzkiej

Spółdzielni Mieszkaniowej

Najważniejszym dokumentem wewnętrznym w Spółdzielni jest Statut uchwalany przez członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia. Statut podlega zatwierdzeniu przez Sąd.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa działa także na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r.
Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych

Statut Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi