Regulaminy

Na poniższej podstronie, znajdziecie Państwo aktualne regulaminy obowiązujące w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby poznać zasady funkcjonowania naszej spółdzielni oraz praw i obowiązków mieszkańców. W razie pytań czy wątpliwości jesteśmy do do Państwa dyspozycji. 

> Statut Spółdzielni [zobacz]

> Regulamin Walnego Zgromadzenia [zobacz]

> Regulamin gospodarki finansowej [zobacz]

> Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego [zobacz]

> Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali + aneks [zobacz]

> Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie (od 01.07.2023) [zobacz]

> Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie (do 30.06.2023) [zobacz]

> Regulamin rozliczania i ustalania opłat za zużycie wody i odprowadzania ścieków oraz zużycia gazu [zobacz]

> Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za podgrzanie wody użytkowej [zobacz]

> Regulamin używania lokali oraz zasad porządku domowego [zobacz]

> Regulamin określający obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych [zobacz]

> Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach mieszkalnych [zobacz]

> Regulamin w sprawie montażu anten na zewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych [zobacz]

> Regulamin montażu klimatyzatorów na zewnątrz lokali mieszkalnych na elewacji budynku [zobacz]

> Regulamin budowy, finansowania i rozliczania budowy garaży w zasobach CZSM [zobacz]

> Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego [zobacz]

> Regulamin ochrony danych osobowych [zobacz]

> Regulamin zasad dostępu do dokumentów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej [zobacz]

> Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie [zobacz]

> Regulamin Rady Nadzorczej [zobacz]

> Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej [zobacz]

> Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej [zobacz]

> Regulamin Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej [zobacz]

> Regulamin Zarządu [zobacz]

> Regulamin Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon” oraz zasad gospodarowania środkami na cele działalności społeczno-kulturalnej [zobacz]

> Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi [zobacz]

> Regulamin przetargu na sprzedaż majątku ruchomego [zobacz]

> Regulamin umieszczania i pobierania opłat za reklamy na terenach i obiektach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej [zobacz]

> Regulamin przetargu oraz negocjacji stawek na najem lokali użytkowych w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej [zobacz]

> Regulamin przetargów na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi [zobacz]

> Procedury windykacyjne [zobacz]

> Zasady dostępu do modułu e-bok, modułu korespondencja seryjna oraz hasła na telefon [zobacz]

> Regulamin parkingu strzeżonego przy ul. Składkowskiego [zobacz]