Plan remontów 2024 | ADM 1

W dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podjęła uchwałę nr 6/II/2024 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2024 oraz zatwierdzenia opłat jednostkowych eksploatacji dla lokali mieszkalnych, eksploatacji dźwigów, eksploatacji i opłat lokalnych dla garaży i funduszu remontowego dla zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

Plan remontów 2024 dla Administracji nr 1

Nieruchomość nr 1 | ul. Ogrodowa 4, 6, 8A-8B
 1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
 2. Planowany remont dźwigów,
 3. Ogrodowa 4 – wymiana pionu kanalizacji,
 4. Ogrodowa 6 – remont instalacji przeciwpożarowej,
 5. Ogrodowa 6 – malowanie klatki,
 6. Roboty awaryjne.
  Nieruchomość nr 2 | ul. Szpitalna 13AB, 15AB, 17AB
  1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
  2. Roboty awaryjne.
   Nieruchomość nr 3 | ul. Ogrodowa 10AB, 14AB, 16AB, 18AB
   1. Termomodernizacja – uzupełnienie dokumentacji projektowej,
   2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
   3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
   4. Roboty awaryjne.
    Nieruchomość nr 4 | ul. Szpitalna 21, 23
    1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
    2. Planowany remont dźwigów,
    3. Opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji ppoż,
    4. Opracowanie dokumentacji usunięcia barier architektonicznych,
    5. Opracowanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej,
    6. Roboty awaryjne.
     Nieruchomość nr 5 | ul. Ogrodowa 20, 22
     1. Termomodernizacja – spłata bieżących rat kapitałowych i odsetek,
     2. Planowany remont dźwigów,
     3. Opracowanie dokumentacji modernizacji instalacji ppoż,
     4. Opracowanie dokumentacji usunięcia barier architektonicznych,
     5. Opracowanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej,
     6. Roboty awaryjne.
      Nieruchomość nr 6 | ul. Szpitalna 25AB, 27AB, 29AB, 31AB, 33AB, 35AB
      1. Termomodernizacja – uzupełnienie dokumentacji projektowej,
      2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
      3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
      4. Roboty awaryjne.
       Nieruchomość nr 7 | ul. Spółdzielcza 11 - 13
       1.  Termomodernizacja II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej,
       2. Roboty awaryjne.
        Nieruchomość nr 8 | ul. Spółdzielcza 20
        1. Termomodernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej,
        2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
        3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
        4. Roboty awaryjne.
         Nieruchomość nr 9 | ul. Wojkowicka 1
         1. Roboty awaryjne w tym wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej
          Nieruchomość nr 10 | ul. Wojkowicka 5
          1. Roboty awaryjne w tym wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej
           Nieruchomość nr 11 | ul. Szpitalna 32 ABC
           1.  Termomodernizacja II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej,
           2. Roboty awaryjne.
            Nieruchomość nr 12 | ul. Szpitalna 36 ABC
            1.  Termomodernizacja II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej,
            2. Roboty awaryjne.
             Nieruchomość nr 13 | ul. Miasta Auby 2, 4, 6, 8, 10, 12
             1. Remonty dźwigów.
              2. Remont 27 pionów balkonów (I etap – ok. 6 pionów).
              3. Modernizacja instalacji ppoż. – przygotowanie dokumentacji,
              4. Likwidacja barier architektonicznych- przygotowanie dokumentacji,
              5. Montaż podzielników elektronicznych.
              6. Roboty awaryjne.
              Nieruchomość nr 14 | ul. Grodziecka 62 - 64
              1. Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji projektowej,
              2. Termomodernizacja – opracowanie i rozliczenie wniosku,
              3. Termomodernizacja – wykonanie robót termomodernizacyjnych ze środków własnych,
              4. Roboty awaryjne.
               Nieruchomość nr 64 | ul. J. Tuwima 13, 15, 17
               1. Termomodernizacja II etap – opracowanie dokumentacji projektowej,
               2. Roboty awaryjne.
                Nieruchomość nr 67 | ul. Szpitalna 26 ABC
                1. Roboty awaryjne.

                 W związku z brakiem możliwości prawnych podania ewidencji rozliczeń przychodów oraz kosztów funduszu remontowego na ogólnodostępnej stronie www, dla każdego budynku, zachęcamy do zalogowania się do eBOK lub złożenie wniosku o dostęp do informacji w celu poznania szczegółowych rozliczeń.

                 Prawo dostępu do dokumentów przysługuje każdemu członkowi Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2015.

                  Czym są działania zawarte w planie remontów?  

                 7

                 Termomodernizacja

                 przygotowanie dokumentacji

                 Opracowanie projektów i audytów niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych oraz zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

                 7

                 Termomodernizacja

                 spłata rat kapitałowych i odsetek

                 zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki z WFOŚiGW lub kredytu bankowego w związku ze zrealizowaniem remontu w przeszłości.

                 7

                 Termomodernizacja

                 opracowanie i rozliczenie wniosku

                 Poniesienie kosztów opracowania i rozliczenia wniosku do programów wsparcia ze środków zewnętrznych np. Programu Feniks.

                 7

                 Remont dźwigów

                 wykonanie robót / dokumentacja

                 Koszty remontów wind w wieżowcach

                 7

                 Termomodernizacja

                 wykonanie robót termomodernizacyjnych

                 tj. zewidencjonowanych na funduszu remontowym danej nieruchomości.

                 7

                 Roboty awaryjne

                 wykonanie robót / dokumentacja

                 koszty wykonywanie niezbędnych i koniecznych remontów w trybie pilnym

                  Jak działa fundusz remontowy?

                 Spółdzielnia mieszkaniowa tworzy jeden fundusz remontowy przeznaczony na remonty wszystkich budynków, które do niej należą. Warto podkreślić, że środki z funduszu remontowego mogą być wykorzystywane tylko na remonty. Nie można ich przeznaczać na inne cele, np. na bieżące utrzymanie budynku czy na pokrycie kosztów administracji.

                 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na spółdzielnie obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji i rozliczeń przychodów i kosztów oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości. Dzięki temu możliwy jest dokładny i sprawiedliwy rozdział środków na remonty poszczególnych nieruchomości, w zależności od wysokości wpływów środków na remonty w danej nieruchomości.