Dotacje

Nasza spółdzielnia z powodzeniem korzysta z dotacji pochodzących z różnych instytucji i programów. Dzięki temu możemy skutecznie modernizować istniejące budynki, wprowadzać innowacyjne rozwiązania technologiczne, oraz realizować nowe projekty budowlane.

Stale poszukujemy możliwości pozyskania środków finansowych, które umożliwią nam podniesienie standardu naszych usług oraz zwiększenie atrakcyjności naszych nieruchomości.

 Dotacje z WFOŚiGW

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała liczne remonty budynków przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

h

Termomodernizacja 4 budynków

Projekt „Termomodernizacja  budynków – docieplenie 4 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. Ogrodowej 20,22 i na os. Dziekana 5,6 należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości robót 5.217.158,12 zł został zrealizowany w latach 2021-2023 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Niepodległości 20 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartość robót 477.765,98 zł został zrealizowany w latach 2020-2023 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Likwidacja azbestu

Projekt „Likwidacja azbestu – demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 7 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 13,15,17,20,22,24,26 należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości robot 315.037,08 zł został zrealizowany w latach 2020-2022 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja 2 budynków

Projekt „Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 22,24 należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości robót 584.274,13 zł został zrealizowany w latach 2020-2022 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w
Katowicach.

h

Termomodernizacja 2 budynków

Projekt “Termomodernizacja 2  budynków  mieszkalnych usytuowanych  w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 21,23  należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości robót 2.758.975,25 zł został zrealizowany w latach 2018-2020 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja 11 budynków

Projekt” Termomodernizacja 11 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. Ogrodowej 4,6,8; Szpitalnej 13,15,17; Składkowskiego 2,4,6,16,18 należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości robót 6.331.005,00 zł został zrealizowany w latach 2017-2019 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi os. Dziekana 1 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości 1.534.221,00 PLN został zrealizowany w latach 2018-2019 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi os. Dziekana 8A-F z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości 473.890,00 PLN został zrealizowany w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja 15 budynków

Projekt ”Termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. Składkowskiego
1AB,3ABC,5ABC,7ABC,8AB,9AB,10ABC,11ABC,12AB,14ABCD i ul. Niepodległości 2ABC,3AB,4ABC,5AB,7ABC należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości robót 3.730.506,60 zł został zrealizowany w latach 2015-2016 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja 15 budynków

Projekt ”Termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 1AB,3ABC,5ABC,7ABC,8AB,9AB,10ABC,11ABC,12AB,14ABCD i ul. Niepodległości 2ABC,3AB,4ABC,5AB,7ABC należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości robót 3.730.506,60 zł został zrealizowany w latach 2015-2016 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja 8 budynków

Projekt ”Termomodernizacja 8 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ul. 21 Listopada 18, Szpitalnej 25, Miłej 8 i 10 oraz Dehnelów 6, Orzeszkowej 14, Konopnickiej 4 i Nowopogońskiej 231 należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” o wartości robót 842.600,00 zł został zrealizowany w latach 2012-2013 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 32 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 218.256,00 PLN został zrealizowany w latach 2010-2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Tuwima 13,15,17 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 184.030,00 PLN został zrealizowany w latach 2010-2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 36 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 216.923,00 PLN został zrealizowany w latach 2010-2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt ”Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ulicach: 27 Stycznia 14-18, 20-24, 26-30, 32-36 oraz ul. Spacerowej 5-7, 9-11, 13-15 należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości robót 1.263.015,00 zł został zrealizowany w latach 2009-2010 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

 Dotacje z Banku  Gospodarstwa Krajowego

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała liczne remonty budynków przy finansowym wsparciu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach środków pozostających w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego:

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 13 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 730.790,34 zł został zrealizowany w roku 2021 przy wsparciu finansowym w wysokości 143.185,74 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 15 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 664.504,13 zł został zrealizowany w roku 2021 przy wsparciu finansowym w wysokości 133.376,18 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 17 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 721.575,36 zł został zrealizowany w roku 2021 przy wsparciu finansowym w wysokości 141.720,31 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 20 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 590.184,24 zł został zrealizowany w roku 2021 przy wsparciu finansowym w wysokości 118.039,06 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 26 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 742.160,65 zł został zrealizowany w roku 2021 przy wsparciu finansowym w wysokości 145.617,89 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Niepodległości 2 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 191.636,49 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 38.327,30 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Niepodległości 3 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 100.361,93 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 20.072,39 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Niepodległości 4 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 111.982,20 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 22.396,44 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Niepodległości 5 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 111.356,59 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 22.271,32 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Niepodległości 7 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 183.472,69 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 36.694,54 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 3 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 86.787,48 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 17.357,50 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 5 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 149.754,98 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 29.951,00 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 7 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 44.280,69 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 8.856,14 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 8 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 55.499,40 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 11.099,14 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 5 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 149.754,98 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 29.951,00 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 9 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 94.852,76 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 18.970,55 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 8 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 55.499,40 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 11.099,14 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 11 ABC należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 175.320,36 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 35.064,07 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 12 AB należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 54.312,02 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 10.862,40 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Składkowskiego 14 ABCD należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 111.380,82 zł został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym w wysokości 22.276,16 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Miłej 8 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 86.648,16 zł został zrealizowany w roku 2012 przy wsparciu finansowym w wysokości 27.069,28 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Miłej 10 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 124.050,30 zł został zrealizowany w roku 2012 przy wsparciu finansowym w wysokości 28.418,54 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 25 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 130.586,40 zł został zrealizowany w roku 2012 przy wsparciu finansowym w wysokości 26.117,28 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.

h

Termomodernizacja budynku

Projekt „Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Czeladzi przy ul. Dehnelów 6 należącego do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o wartości 186.447,73 zł został zrealizowany w roku 2012 przy wsparciu finansowym w wysokości 68.852,63 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.