2017-10-30
E-BOK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.02.2014 r. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia dla lokatorów moduły: E-bok i Korespondencja Seryjna oraz hasło na telefon.

Moduł E-bok umożliwia podgląd:

 • parametrów naliczeń,
 • salda konta opłat,
 • wskazań wodomierzy i rozliczeń zużycia wody.

Moduł Korespondencja seryjna umożliwia wysyłanie w formie elektronicznej:

 • zmian opłat za lokal mieszkalny,
 • rozliczeń mediów,
 • informacji o saldzie opłat,
 • zawiadomień o zebraniach, spotkaniach,
 • odpowiedzi na pisma kierowane do Spółdzielni.

Hasło na telefon umożliwia uzyskanie informacji przez telefon dotyczących w szczególności:

 • tytułu prawnego do mieszkania,
 • wysokości i składników opłat za mieszkanie,
 • zaległości i nadpłat w opłatach za mieszkanie i odsetkach,
 • spraw sądowych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • rozliczeń mediów,
 • kredytów.

W celu uzyskania dostępu do modułów oraz hasła na telefon należy zgłosić się osobiście do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
ul. Kombatantów 4, Dział Opłat i Windykacji, pokój 22.

Dokumenty do pobrania:

Zasady dostępu do modułu e-bok, modułu korespondencja seryjna oraz hasła na telefon

Wniosek o dostęp

Oświadczenie współwłaścicieli

Rezygnacja z dostępu

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami dostępu do modułu E-bok, modułu Korespondencja seryjna oraz hasła na telefon”.

Korzystanie z modułów jest bezpłatne.

Przeczytaj także

Dyżur Rady Nadzorczej

Dyżur Rady Nadzorczej

Przed nami pierwszy, roboczy poniedziałek miesiąca, a to oznacza, że 8 kwietnia od godz. 16:00 odbędzie się dyżur Rady Nadzorczej.

Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo radości, odpoczynku i wytchnienia od zgiełku i niepokojów codzienności. Niech nasze świętowanie będzie spokojne i szczęśliwe w gronie najbliższych osób, a wiosna zakwitnie nadzieją na lepsze jutro.