2024-03-20
Ogłoszenie taryf – Czeladzkie wodociągi

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.537  z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz w warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2023 r. poz. 775) oraz Decyzji nr GL.RZT.70.130.2023, Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. w Czeladzi ogłosiły „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na okres 3 lat.

Pobierz nową taryfę

(źródło: https://wodociagi.czeladz.pl/taryfa/ogloszenie-taryf-z-dnia-19-03-2024-r/)

Przeczytaj także

Harmonogram odczytów podzielników kosztów cz. 5

Harmonogram odczytów podzielników kosztów cz. 5

Trwają odczyty podzielników kosztów centralnego ogrzewania cz. 5. Harmonogram dotyczy ul. Dehnelów 6,7, 8, 23-27, ul. Dziekana 1 F-I oraz ul. Dziekana 2 G-K, ul. Dziekana 6 E-I 16.30 – 19.00