2024-03-20
Ogłoszenie taryf – Czeladzkie wodociągi

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.537  z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz w warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2023 r. poz. 775) oraz Decyzji nr GL.RZT.70.130.2023, Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. w Czeladzi ogłosiły „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na okres 3 lat.

Pobierz nową taryfę

(źródło: https://wodociagi.czeladz.pl/taryfa/ogloszenie-taryf-z-dnia-19-03-2024-r/)

Przeczytaj także

Dyżur Rady Nadzorczej

Dyżur Rady Nadzorczej

Przed nami pierwszy, roboczy poniedziałek miesiąca, a to oznacza, że 8 kwietnia od godz. 16:00 odbędzie się dyżur Rady Nadzorczej.

Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo radości, odpoczynku i wytchnienia od zgiełku i niepokojów codzienności. Niech nasze świętowanie będzie spokojne i szczęśliwe w gronie najbliższych osób, a wiosna zakwitnie nadzieją na lepsze jutro.