2024-05-22
Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na podstawie art. 8 3 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 558 z późn. zm.) oraz §19 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16 00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2.

Pełna treść zawiadomienia

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

Przeczytaj także

Biuletyn spółdzielczy 02/2024 już jest

Biuletyn spółdzielczy 02/2024 już jest

Drodzy Spółdzielcy, informujemy, że wkrótce do Państwa skrzynek pocztowych dotrze najnowszy biuletyn. Jest to dla nas doskonała okazja, aby podzielić się najświeższymi informacjami dotyczącymi życia w naszej spółdzielni, ważnymi wydarzeniami oraz planami na przyszłość.

Zmiana godzin pracy w dniu 13.06.2024

Zmiana godzin pracy w dniu 13.06.2024

Zgodnie z decyzją Zarządu, w związku z organizowanym walnym zgromadzeniem, Spółdzielnia będzie czynna 13 czerwca br. w godzinach: 7:00 – 13:00. Wyjątkiem jest kancelaria, która pracuje do godz. 15:00.