2024-06-07
Zapytanie ofertowe – Projekt docieplenia pawilonu

Dane Zamawiającego:
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Szpitalna 9A 41-250 Czeladź
Osoby do kontaktów z Wykonawcami :
Beata Trząska, Agnieszka Dubiel tel. – 607 270 427
Zbigniew Franczyk – inspektor nadzoru

I. Opis przedmiotu zamówienia:
„Projekt docieplenia pawilonu przy ul. Niepodległości 1 w Czeladzi” wraz z audytem energetycznym, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i S.T.W. i O.R.(w wersji elektronicznej i papierowej).

Do oferty cenowej należy dołączyć n/w dokumenty:
1. Aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykonywanych robót.
2. Oświadczenie, że oferent jest/nie jest czynnym płatnikiem VAT.

II. Miejsce i termin składania ofert
Za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres techniczny@czsm.czeladz.pl
lub w kancelarii Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 9a w Czeladzi.

III. Termin składania ofert: do 12.06.2024 r.

Pobierz pełna treść zapytania ofertowego

Przeczytaj także

Biuletyn spółdzielczy 02/2024 już jest

Biuletyn spółdzielczy 02/2024 już jest

Drodzy Spółdzielcy, informujemy, że wkrótce do Państwa skrzynek pocztowych dotrze najnowszy biuletyn. Jest to dla nas doskonała okazja, aby podzielić się najświeższymi informacjami dotyczącymi życia w naszej spółdzielni, ważnymi wydarzeniami oraz planami na przyszłość.

Zmiana godzin pracy w dniu 13.06.2024

Zmiana godzin pracy w dniu 13.06.2024

Zgodnie z decyzją Zarządu, w związku z organizowanym walnym zgromadzeniem, Spółdzielnia będzie czynna 13 czerwca br. w godzinach: 7:00 – 13:00. Wyjątkiem jest kancelaria, która pracuje do godz. 15:00.