2024-07-01
Zapytanie ofertowe – demontaż stalowych schodów

Dane Zamawiającego
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szpitalna 9A 41-250 Czeladź
Osoby do kontaktów z Wykonawcami :
Beata Trząska, Agnieszka Dubiel tel. – 607 270 427
Zbigniew Franczyk – inspektor nadzoru

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:
Projektu na demontaż stalowych schodów zewnętrznych od strony ulicy Szpitalnej i wykonanie windy zewnętrznej celem likwidacji barier architektonicznych w pawilonie biurowo – usługowym przy ul. Szpitalnej 9 w Czeladzi” wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim (w wersji elektronicznej i papierowej).

Do oferty cenowej należy dołączyć n/w dokumenty:
1.Aktualną na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykonywanych robót.
2.Oświadczenie, że oferent jest/nie jest czynnym płatnikiem VAT.


II. Miejsce i termin składania ofert:
Za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres techniczny@czsm.czeladz.pl
lub w kancelarii Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 9a w Czeladzi.
III. Preferowany termin składania ofert: do 31.07.2024 r.

Pobierz pełna treść zapytania ofertowego

Przeczytaj także

Harmonogram odczytów podzielników kosztów cz. 5

Harmonogram odczytów podzielników kosztów cz. 5

Trwają odczyty podzielników kosztów centralnego ogrzewania cz. 5. Harmonogram dotyczy ul. Dehnelów 6,7, 8, 23-27, ul. Dziekana 1 F-I oraz ul. Dziekana 2 G-K, ul. Dziekana 6 E-I 16.30 – 19.00