Przetargi

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniach mających na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadań przewidzianych w planie remontów zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

Przetargi i zapytania organizowane są na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi oraz zakup zbywanego majątku zgodnie z Regulaminem przetargu na sprzedaż majątku ruchomego.

Regulaminy przetargów i zapytań

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi

Regulamin na zakup zbywanego majątku zgodnie z przetargu na sprzedaż majątku ruchomego