Reklama oraz ogłoszenia w Biuletynie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do umieszczania reklam i ogłoszeń w Biuletynie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który będzie wydawany co najmniej 3 razy w roku w nakładzie 5800 egzemplarzy.

Ceny zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia podajemy Państwu poniżej:

  • za całą stronę – cena 900zł netto + VAT
  • za pół strony – cena 500zł netto + VAT
  • za 1/4 strony – cena 300zł netto + VAT
  • za 1/8 strony – cena 160zł netto + VAT
  • za 1/16 strony – cena 100zł netto + VAT

Ogłoszenia drobne dla członków Spółdzielni płatne 1,00z/słowo, a dla pozostałych osób 1,50zł/słowo + VAT.