• 6.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

O nas

 

Harmonogram odczytów c.o.

 

 KOLORYSTYKA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJI NA OSIEDLU DZIEKANA

 

 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi informuje,
że od 01.01.2016 r. jednorazowa opłata z tytułu członkostwa wynosi
370,00 zł (tj. po 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę tytułem
udziału i wpisowego).

 

INFORMACJA

 

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi prosi osoby korzystające z placu parkingowego przy ul. Kombatantów 4 o parkowanie samochodów wyłącznie w miejscu zgodnym z wydanym karnetem.

 

Naruszenie powyższego skutkować będzie rozwiązaniem umowy.