• 3.jpg
  • 2.jpg
  • 6.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

O nas

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że został unieważniony przetarg na remont nawierzchni na chodnikach, parkingach i ulicach wewnątrzosiedlowych.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że został unieważniony przetarg w formie konkursu ofert na wykonanie docieplenia stropodachów wełną skalną granulowaną metodą wdmuchiwania

 

 KOLORYSTYKA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJI NA OSIEDLU DZIEKANA

 

 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi informuje,
że od 01.01.2016 r. jednorazowa opłata z tytułu członkostwa wynosi
370,00 zł (tj. po 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę tytułem
udziału i wpisowego).