Wzory pism

  1. Wzory druków dla członków ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej: pobierz
  2. Deklaracja członkowska – pobierz
  3. Zgłoszenie do wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu spółdzielczym – pobierz
  4. Oferta zamiany mieszkania – pobierz