Wzory pism

[html ]
  1. Wzory druków dla członków ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej: pobierz
  2. Deklaracja członkowska – pobierz
  3. Zgłoszenie do wspólnego zamieszkiwania w mieszkaniu spółdzielczym – pobierz
  4. Rezygnacja z członkostwa w związku ze sprzedażą mieszkania – pobierz
  5. Rezygnacja z członkostwa w związku z darowizną mieszkania – pobierz
  6. Rezygnacja z członkostwa w związku z zamianą mieszkania – pobierz
  7. Oferta zamiany mieszkania – pobierz
[/html]